logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vláda rozhodla – provoz úřadu bude omezen

Publikováno 9.10.2020

Městský úřad Hranice bude na základě vládního nařízení otevřen pouze dva dny v týdnu. Konkrétně v pondělky a středy vždy od 9 do 11 hodin dopoledne a od 13 do 16 hodin odpoledne. V jinou dobu bude úřad uzamčen, dvorana zámku zůstane průchozí.

Koordinátor v budově Zámecká 118 zajistí, aby zde nedošlo k přílišnému nahromadění občanů. Pokud přijde příliš mnoho lidí najednou, domluví s nimi vhodný termín jejich návštěvy úřadu. Příchozím bude bezdotykovým teploměrem měřena teplota.

V opravdu nezbytných případech se bude možné na úřad objednat i jindy prostřednictvím internetového rezervačního systému nebo telefonicky. Rezervační systém systém se týká správních agend, (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, a ověřování opisů a podpisů a matriční agendy) a dopravně správních agend (registry vozidel a řidičů).

Pokud je to možné, vždy preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Pokud je Vaše návštěva úřadu nutná, dodržujte bezpečnostní odstupy, roušky, dezinfekci rukou.

Platby provádějte převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou typu „A“. V případě provedení nutné platby na pokladně MěÚ se upřednostňuje bezhotovostní platba kartou před platbou v hotovosti.

Přesné znění mimořádných opatření vlády.

 

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020