logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Uschlé stromy jsou reklamovány

Publikováno 13.6.2019

Na podzim loňského roku byly díky dotaci ve městě vysázeny tisíce stromů a keřů. Některé dřeviny však nepřežily zimu. V rámci reklamace budou suché a polámané stromy vyměněny na podzim 2019. Do té doby ale musí zůstat stát na místě, kvůli případným kontrolám ze strany poskytovatele dotace a také kvůli probíhající reklamaci.

Výměna stromů nebyla provedena v jarních měsících, protože stromy neměly požadující parametry dle projektu, proto žádáme občany o pochopení.

Téměř 600 stromů, na 19 tisíc keřů, 2 600 živých plotů bylo vysazeno v Hranicích na podzim 2018. Výsadby proběhly celkem na 22 plochách ve městě, ve kterých v nejbližší době není plánována regenerace a svou významností nevyžaduje architektonickou studií. Jde například o sídliště Tř. 1.máje, ulice Jaselská, Pod Lipami, Jižní, Rezkova, Kpt. Jaroše. Celková cena vysazených rostlin přesahuje 4 miliony korun.  Město Hranice získalo na realizaci projektu dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 60% celkových nákladů projektu.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019