logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 - 4. aktualizace

Publikováno 14.8.2017

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/.

Pracovní postup vyhledání technické infrastruktury na parcele naleznete zde

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020