logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán obce Polom

Publikováno 16.8.2017

Územní plán obce Polom byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Polom dne 11.4.2003, jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Polom č. 4/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Polom.

Přílohy ke stažení

Územní plán Polom (93,10 KB)

Změna č. 3 ÚP Polom (7 196,78 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020