logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán obce Provodovice

Publikováno 16.8.2017

Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav.

Územní plán Provodovice   vydalo Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením  dne 15.10.2008   dle § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona formou opatření obecné povahy, v souladu s § 43 odst.4  stavebního zákona a §171 anásl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán Provodovice nabyl účinnosti dne 30.1.2009.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě v Provodovicích  nebo v kanceláři č.327 MěÚ Hranice, odboru stavební úřad.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019