logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

V Jeseníku hledají ředitele/ku Městských kulturních zařízení

Publikováno 3.2.2023

Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace je kulturní organizací města Jeseníku. Zajištuje provoz kina Pohoda, Divadla Petra Bezruče, Knihovny Vincenze Priessnitze, Centra společných aktivit – CSA a Letního divadla. Na pozici ředitele/ky kulturních zařízení města hledá město Jeseník manažera kultury, který komplexně a kreativně uchopí místní kulturní a komunitní život.

Obsah práce:

 •  Zajišťování, zprostředkování, organizování a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit v Jeseníku
 •  Koordinace a dramaturgie akcí ve všech provozech včetně akcí ve veřejném prostoru
 •  Koordinace a komunikace s dalšími organizátory kulturních akcí v Jeseníku
 • Vedení týmu, organizace jednotlivých rolí v týmu a delegace úkolů
 •  Aktivní získávání finančních prostředků z regionálních, státních a evropských grantových programů
 • Vytváření tvůrčích impulzů pro zlepšení činnosti organizace 
 • Správa, provozování a zajišťování údržby jednotlivých budov v majetku MKZ Jeseník

Nabízíme:

 • Kreativní práci a možnost seberealizace v krásném prostředí jesenického podhůří
 • Vstřícný přístup a podporu ze strany zřizovatele
 • plat 45 – 60 tis. Kč
 • služební byt
 • bonusy/prémie
 • dovolená 5 týdnů
 • pružná pracovní doba
 • stravenky/příspěvek na stravování
 • příspěvek na sport/kulturu/volný čas
 • vzdělávací kurzy, školení
 • možnost studijního volna

Požadavky na uchazeče:

• Min. středoškolské vzdělání, vysokoškolské výhodou
• Praxe v oboru managementu kultury vítána
• Manažerské schopnosti (delegace úkolů, organizační schopnosti včetně dovednosti dlouhodobě plánovat, samostatné rozhodování, znalost základů personalistiky, schopnost efektivně komunikovat v týmu a se zřizovatelem)
• Zkušenosti s vedením pracovního týmu
• Tvůrčí a koncepční myšlení
• Orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu (současné trendy, zdroje informací, potřeby různých cílových skupin)
• Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
• Zkušenosti se zpracováním žádostí o granty a řízením projektů, nejlépe v oblasti kultury regionální, státní nebo evropské úrovní výhodou
• Znalost prostředí a regionu výhodou
• Komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalšího jazyka výhodou)
• Výborná znalost práce na PC (internet, Office, zkušenost s administrováním internetových stránek a znalost grafických programů výhodou)
• Vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz minimálně skupiny B

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:

1. Vyplněný formulář „Přihláška k výběrovému řízení
2. Motivační dopis (maximálně jedna strana A4)
3. Strukturovaný životopis včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče
4. Koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 strany A4)  
5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia v zahraničí nostrifikační potvrzení)
6. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 3. 4. 2023, případně dle dohody.

Kontaktní osoba: Ing. Iva Peitlová, oddělení školství, Městský úřad Jeseník, iva.peitlova@mujes.cz, tel.: 584 498 525.     

Doručení přihlášky:

Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek dne 10. 3. 2023 do 12:00 hodin (rozhodující je termín doručení).

Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na ředitele/ku MKZ Jeseník“.

Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně vráceny zpět uchazečům.

Přílohy ke stažení

přihláška_město Jeseník (22,40 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies