logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

V Kropáčově ulici se chystají konečné úpravy

Publikováno 18.5.2018

Pro nejbližší dobu konečné úpravy vozovky se připravují v Kropáčově ulici. Dne 21. května by měl být povrch silnice vyfrézován, 23. května položena první vrstva a konečná fáze nastane 28. května.

Po dobu těchto úprav bude ulice neprůjezdná.  Úpravy vozovky ale závisí i na počasí, pokud by bylo příliš nepříznivé, došlo by ke změně termínů.

Úprava vozovky však nebude úplně definitivní. Povodí Moravy zde totiž bude provádět protipovodňová opatření, při kterých  bude do komunikace ještě zasahovat. Proto vozovka ještě nebude mít konečný stav, byly by to zbytečně vynaložené prostředky. Město proto raději důkladně zrekonstruovalo chodník. Nově opravený chodník zdobí Kropáčovu ulici. Jde o investici v rámci dokončení výstavby splaškové a dešťové kanalizace v této ulici. úpravě vozovky.

Stavba kanalizace v Kropáčově ulici je součástí rozsáhlé investiční akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích““, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s,   společně s městem Hranice. Podíl VaK Přerov zahrnuje výstavbu 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým.  Město využívá výstavby splaškové kanalizace, abychom do jednoho výkopu mohli zároveň položit i kanalizaci dešťovou.  Celková hodnota činí 133,6 milionu korun (bez DPH).

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017