logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Publikováno 19.4.2021

Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 29. května 2021 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:

Sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče.

Odbor správy majetku MěÚ Hranice upozorňuje, že firma EKOLTES Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrných vozidel. Občané, kteří odloží odpad na sběrné místo před zahájením sběru nebo po jeho ukončení, se vystavují uložení pokuty až do výše 50.000 Kč  za založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Časový harmonogram sběru 29. 5. 2021

Sběrné místo příjezd odjezd
Slavíč – u školy 8:00 8:20
Rybáře – u mostu 8:30 8:45
Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25
Středolesí – u obchodu 9:30 9:40
Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25
Drahotuše – na Náměstí Osvobození 10:30 11:00
Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské 11:05 11:25
Velká – u hospody 11:40 12:00
Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20
Velká – most 12:30 12:50
Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021