logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

O zasílání varovných SMS je nutné znovu požádat.

Publikováno 24.5.2018

Občané, kteří vlastní nemovitost v Hranicích v záplavovém území v blízkosti vodních toků a chtějí být informováni o vyhlášených povodňových stavech na tocích formou varovných  SMS  mají možnost o tuto službu znovu požádat.

Pro zasílání SMS je vzhledem k přísnějším pravidlům Evropského společenství potřeba vyplnit nový souhlas se zpracováním osobních údajů. O zasílání varovných SMS mohou požádat jak stávající uživatelé této výstražné služby, tak noví zájemci.

Z důvodu zvýšené ochrany osobních údajů (GDPR) musí zájemci nově poskytnout městskému úřadu písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. (v příloze ve formátu word  a PDF). Tento souhlas není zveřejňován, může být kdykoliv odvolán a slouží k jednoznačné identifikaci žadatele.

Pokud tedy chcete dostávat varovné SMS, můžete vyplnit přiložený formulář a odevzdat jej na podatelně Městského úřadu Hranice podatelna@mesto-hranice.cz . Případně můžete tento formulář vyplnit přímo na podatelně úřadu, Pernštejnské nám. 1, přízemí zámku.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018