logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Publikováno 5.2.2020

Žádost o státní finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020 si mohou do 28. února podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Jde o ty vlastníky, kteří zamýšlí v roce 2020 provádět jejich obnovu. Řádně vyplněná žádost se všemi obligatorními přílohami se předkládá Městskému úřadu Hranice. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury.

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Vlastníci zejména budou potřebovat, závazné stanovisko státní památkové péče, zpracovanou projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, vyplněnou žádost o dotaci, kterou naleznou na stránkách ministerstva kultury společně s podmínkami dotačního titulu.

Neuznatelné náklady naleznou také na webu ministerstva kultury, patří mezi ně například modernizace objektů, zateplování, půdní vestavby, okna, dveře, výkladce typu eurookno.

Dotazy k dotačnímu titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020 vám zodpoví zodpovědný pracovník Barbora Kaštovská, tel. 581 828 113, e-mail: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020