logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Publikováno 10.8.2021

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 si mohou do 25. října 2021 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice, kteří zamýšlí v roce 2022 provádět jejich obnovu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Vlastníci budou potřebovat zejména zpracovanou projektovou dokumentaci (pokud to stavební úpravy vyžadují), položkový rozpočet, vyplněný anketní dotazník a závazné stanovisko státní památkové péče. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice, Odboru školství, kultury a tělovýchovy, případně si jej stáhli na webu ministerstva kultury nebo města Hranice nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Barboru Kaštovskou, tel. 581 828 113, e-mail: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021