logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Palačovská spojka se má začít stavět za dva roky

Publikováno 2.7.2018

Stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele v roce 2019, v roce 2020 zahájení stavby a v roce 2023, nejpozději na začátku roku 2024 dokončení Palačovské spojky. To jsou informace o termínech výstavby této důležité spojky mezi silnicemi D48 (z Hranic na Frýdek-Místek) a I/35 Hranice – Valašské Meziříčí).

Uvedl to ředitel zlínské divize. Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek na jednání 29. června 2018 v Hranicích, které svolala senátorka Jitka Seitlová. Setkání se kromě domácích, starosty Jiřího Kudláčka a místostarosty Ivo Lesáka účastnili i zástupci dalších krajů, měst a obcí, kterých se Palačovská spojka týká.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bylo vykoupeno již 88 procent pozemků, přičemž zbytek výkupů by mohl být dokončen ještě letos. Výkupy byly zahájeny v roce 2016. Zároveň s výkupy pozemků probíhá i posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). 

„Palačovská spojka má pro Hranice mimořádnou důležitost, protože odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko. Spolu se severovýchodním obchvatem jsou pro město nejdůležitějšími dopravními stavbami“ řekl k tomu místostarosta I. Lesák.

Stavba I/35 Lešná–Palačov je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a Teplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova. Jak bude stavba vypadat se můžete podívat na vizualizaci Ředitelství silnic a dálnic.  

Samotná stavba sestává ze dvou částí – novostavby silnice I/35  Lešná – Palačov, která měří téměř 5 kilometrů (4 922m) Na tuto část má navázat rekonstrukce silnice D48 Dub – Palačov o délce 3,67 km. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 – MÚK Palačov.  Předpokládaná cena akce je podle ŘSD 2,3 miliard korun (bez DPH).

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019