logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Palačovská spojka - začít se má v červnu

Publikováno 25.4.2023

Po létech odkladů se má konečně začít. Stavba Palačovské spojky má být podle Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájena 5. června 2023.. Původně měla být stavba zahájena již loni, ale výběrové řízení se neustále protahovalo a skončilo až v prosinci loňského roku. Poté ŘSD posuzovalo nabídky a nakonec vybralo zhotovitele, kterým je sdr. COLAS CZ, Colas Hungária Zrt, FIRESTA-Fišer, rek. stavby za nabídkovou cenu 2,184 miliardy korun bez DPH.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je majetkoprávní příprava dokončena (k 07/2022 je vykoupeno všech 273 listů vlastnictví). Výkupy byly zahájeny v roce 2016.  Na začátku března 2022 byly zahájeny přípravné práce (skrývka ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický průzkum). Ředitelství silnic a dálnic i nadále počítá s dokončení stavby v roce 2025

Podle  informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic  bylo v únoru 2019 na stavbu vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA. Dle závěrů stanoviska nebude v důsledku výstavby a provozu záměru docházet k poškozování životního prostředí. Vydané stanovisko EIA si ovšem vyžádalo změnu územního rozhodnutí, která byla vydána Krajským úřadem Olomouckého kraje v prosinci 2020.

Palačovská spojka má pro Hranice mimořádnou důležitost, protože odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko. Spolu se severovýchodním obchvatem jsou pro město nejdůležitějšími dopravními stavbami. 

Stavba I/35 Lešná–Palačov je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a Teplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova. Jak bude stavba vypadat se můžete podívat na vizualizaci Ředitelství silnic a dálnic.  

Samotná stavba sestává ze dvou částí – novostavby silnice I/35  Lešná – Palačov, která měří téměř 5 kilometrů (4 922m) Na tuto část má navázat rekonstrukce silnice D48 Dub – Palačov o délce 3,67 km. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 – MÚK Palačov. 

Přílohy ke stažení

Infoleták ŘSD - S35 - Lešná - Palačov (734,82 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies