logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Palačovská spojka se má začít stavět příští rok

Publikováno 13.4.2021

Ačkoliv se stavba Palačovské spojky měla zahájit již několikrát, termín zahájení výstavby se neustále posouvá. Přípravy stavby ale přeci jen pokročily a podle údajů Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít již v roce 2022. Plán je následující: výběrové řízení na zhotovitele v roce 2021, v roce 2022 vydání stavebního povolení a zahájení stavby a v roce 2025 její dokončení.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bylo vykoupeno již téměř 99  procent pozemků. Výkupy byly zahájeny v roce 2016. Podle  informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic  bylo v únoru 2019 na stavbu vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA, takže mohou pokračovat další správní řízení a rozhodnutí. Dle závěrů stanoviska nebude v důsledku výstavby a provozu záměru docházet k poškozování životního prostředí. Vydané stanovisko EIA si ovšem vyžádalo změnu územního rozhodnutí, která byla vydána Krajským úřadem Olomouckého kraje v prosinci 2020.

Palačovská spojka má pro Hranice mimořádnou důležitost, protože odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko. Spolu se severovýchodním obchvatem jsou pro město nejdůležitějšími dopravními stavbami. 

Stavba I/35 Lešná–Palačov je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a Teplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova. Jak bude stavba vypadat se můžete podívat na vizualizaci Ředitelství silnic a dálnic.  

Samotná stavba sestává ze dvou částí – novostavby silnice I/35  Lešná – Palačov, která měří téměř 5 kilometrů (4 922m) Na tuto část má navázat rekonstrukce silnice D48 Dub – Palačov o délce 3,67 km. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 – MÚK Palačov.  Předpokládaná cena akce je podle ŘSD 3,2 miliard korun (bez DPH).

 

Přílohy ke stažení

infoletak_s35-lesna-palacov březen 21 (482,20 KB)

Stáhnout vše

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021