logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Program rozvoje města - zahajujeme průzkum spokojenosti

Publikováno 21.3.2019

Město Hranice spustilo důležitý projekt zaměřený na budoucí rozvoj města - v lednu 2019 byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020–2030“. Do procesu jeho tvorby budou zapojeni i občané Hranic, nyní zahajujeme průzkum spokojenosti obyvatel.

Prrůzkum spokojenosti obyvatel bude velmi důležitým podkladem pro vypracování Programu rozvoje města Hranice. V rámci průzkumu můžete být osobně v ulicích Hranic kontaktování tazateli společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Pro zajištění důvěryhodnosti průzkumu budou všichni tazatelé disponovat pověřovacím dopisem městského úřadu.

Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na odkaze: http://hranice.rozvoj-obce.cz.

Prosíme občany, kteří již dotazník vyplnili osobně s tazatelem, aby již nevyplňovali elektronický dotazník a naopak, v případě vyplnění elektronického dotazníku prosím nevyplňujte dotazník osobně s tazatelem.“

V průzkumu budete mít možnost vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji města Hranice. Zajímá nás, jak jste spokojení se životem v Hranicích, budete dotazováni také např. v oblasti sociálních služeb, ohledně pocitu bezpečí ve městě či rozvojových aktivit.

Program rozvoje města přináší společnou sdílenou vizi rozvoje našeho města v následujících letech - je to tvůrčí živý dokument reagující na potřeby města Hranice a jeho obyvatel.

Jedná se o základní rozvojový dokument, který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými se těchto cílů dosáhne. Dokument bude vycházet ze skutečných potřeb a možností, odhalí slabiny i přednosti, bude čerpat z názorů veřejnosti i odborníků a bude tvořen tak, aby zachoval kontinuitu i přes další volební období.

Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Městského úřadu Hranice, občanů města, dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019