logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zákon o ochraně ovzduší se mění

Publikováno 13.6.2022

Termín pro výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologičtější zdroje je pro domácnosti o dva roky odložen.

Povinnost provozovat stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s minimálními emisními požadavky odpovídajícími emisní třídě 3 nebo vyšší (dle normy ČSN EN 303-5) vychází ze zákona o ochraně ovzduší a týká se „spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace“. Dosud platila pro všechny povinnost splnit tyto požadavky do konce srpna 2022.

Ve Sbírce zákonů byl však dne 08. 06. 2022 vyhlášen zákon č. 142/2022 Sb., kterým se zákon o ochraně ovzduší  s účinností od 01.07.2022 mění. Termín pro splnění emisních požadavků se posouvá až do 31 .08. 2024 u spalovacích zdrojů provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

Na výměnu kotlů lze nyní čerpat dotace v rámci programů kotlíkových dotací, poskytovaných Olomouckým krajem, nebo v programu Nová zelená úsporám, který je v gesci Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies