logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zapojte se do tvorby příjemného prostředí ve městě

Publikováno 3.12.2018

Město Hranice se snaží vytvořit kvalitní prostředí pro život svých občanů i pro návštěvníky města. Naší prioritou je, ve spolupráci s občany, zajistit zdravé životní prostředí, kvalitní veřejné služby a příznivé podnikatelské a pracovní prostředí za využití moderních technologií. Proto vás prosíme vás o vyplnění níže připojeného dotazníku a to do 20. prosince 2018.

Město se proto rozhodlo vytvořit koncept "Chytré Hranice bez hranic", který mu pomůže ke zkvalitnění a zjednodušení života občanů a návštěvníků města. Pro lepší zacílení projektových záměrů v následujících letech bychom nyní rádi požádali veřejnost a místní podnikatele a organizace o účast při tvorbě konceptu "Chytré Hranice bez hranic", a to zapojením se do dotazníkového šetření.

Dotazník pro obyvatele a návštěvníky města je dostupný online na odkaze:

https://goo.gl/forms/SG7QiconDDi9IeBp1

Dotazník pro podnikatele a organizace je dostupný online na odkaze:

https://goo.gl/forms/UV5HLezpZCoUujJm2

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 - 15 minut.

Dotazník pro obyvatele a návštěvníky města je rozdělen do několika částí (tematických oblastí). Je možné si vybrat, zda budete chtít u dané části odpovědět na otázky nebo přejít k části další (tím se zkrátí i čas potřebný k vyplnění dotazníku). Dotazník zahrnuje tyto tematické oblasti: Město Hranice a jeho občané, E-government, Kvalita životního prostředí, Energetika, Rozvoj cestovního ruchu.

Dotazníkové šetření je součástí řešení projektu "Koncepční rozvoj města Hranice - Smart City.  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Další informace o tomto projektu jsou dostupné na odkazu:

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/koncepcni-rozvoj-mesta-hranice-smart-city

Za Vaši účast v dotazníkovém šetření velmi děkujeme, pomůže nám v další práci při zkvalitňování podmínek pro život v Hranicích.

Přejeme Vám krásný a pokojný adventní čas.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018