logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelé schválili programové prohlášení a změny obecně závazných vyhlášek

Publikováno 30.11.2018

Programové prohlášení zastupitelstva města, které vytyčuje cíle na začínající volební období a nové obecně závazné vyhlášky, které mění výši některých poplatků, to jsou zřejmě pro občany nejzajímavější body, které schválilo listopadové zastupitelstvo města.

Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 – 2022 a s výhledem na období 2022 – 2026

představuje základní strategický dokument, který je východiskem pro rozhodování zastupitelstva a rady v tomto volebním období. Vzhledem k náročnosti a složitosti některých vytýčených cílů lze očekávat, že dokončení určitých rozpracovaných úkolů bude přecházet do i dalšího volebního období. Programové prohlášení vychází z volebních programů stran, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města a odráží reálné finanční možnosti města v tomto volebním období.

Obecně závazná vyhláška  č. 4/2018 o komunálním odpadu

Na základě této vyhlášky se po pěti letech mění poplatek za svoz komunálního odpadu. Na jednu stranu se poplatek od 1. ledna 2019 zvyšuje ze 600 na 696 korun na osobu za rok, na druhou stranu  budou nově od tohoto poplatku osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let.

Obecně závazná vyhláška  č. 5/2018 o místních poplatcích

V této vyhlášce se snižovaly poplatky za psy. Snížily se poplatky za psy v domech se 4 a více byty a sídlech právnických osob z 1 500 na 1 000 korun za prvního psa a z 2 250 za druhého a každého dalšího psa na 1 500 korun. Důchodcům, kteří doloží, že používají  invalidní, starobní  vdovský  či vdovecký důchod, a že tento důchod je jediný zdroj příjmů, zůstávají poplatky za  prvního psa 100 korun a za další psy 150 korun. Držitelé psa , kteří dosáhnou 70 let, budou od poplatku osvobozeni.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019