logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zlepši své město

Publikováno 11.6.2019

Webová aplikace Zlepši své město je určena občanům Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových podnětů pro budoucí realizace investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v jejich okolí.

Obyvatelé města se díky této aplikaci mohou aktivně podílet například na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na nahlášené závady tak bude možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. U nových podnětů, návrhů na zlepšení či na investice do majetku města se námět dostane až k projednání v Radě města, které rozhodne například o jeho okamžité realizaci, nebo zařazení do rozpočtu města na další rok.

Jak se s novou aplikací pracuje?

Občané mohou vyplnit jednoduchý interaktivní formulář na adrese: www.mesto-hranice.cz (Zlepši město). Po otevření aplikace a zvolení možnosti "Přidat hlášení" lze lokalizovat konkrétní místo. Ve formuláři se postupně zadá kategorii závady, stručný popis, fotografii místa a e-mail (na který budou zasílány zprávy o průběhu řešení).

Hlášení prosím využívejte jen na závady a návrhy technického charakteru. Problémy související s dodržováním pořádku a podobné hlaste přímo na městskou policii (telefonní číslo 156). Upozorňujeme, že budou zrušena veškerá hlášení obsahující hanlivé výrazy a neustále se opakující podněty, na které již byla zaslána ze strany města odpověď. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

E-mailová adresa je osobním údajem podle Článku 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (celý název Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) – zkráceně GDPR. Při zpracování Vaší e-mailové adresy v této aplikaci dochází k jejímu zpracování jako osobního údaje, avšak právním důvodem pro její zpracování je plnění úkolů ve veřejném zájmu podle Článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Vaše zadaná e-mailová adresa není zveřejňována a bude využitá jen pro účely této aplikace.

 

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019