logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zlepšovat kvalitu ovzduší může každý z nás

Publikováno 16.11.2020

Kvalita ovzduší v Hranicích je velký problém, zejména na podzim a v zimě při inverzích, ale nejen tehdy. Něco ovlivnit nemůžeme, například dálkový přenos z průmyslových oblastí na severu, na mnohé ale vliv mít můžeme.

Město samotné má maximální snahu méně příznivou imisní situaci v Hranicích řešit. Například přispíváme občanům města, kteří uspěli v žádosti o dotaci na výměnu kotle v rámci programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji“ dalšími 7% celkových nákladů. Zároveň jsme ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zajistili informační místo, na kterém byly poskytovány informace a rady o tomto dotačním programu. Pravidelně v letních měsících provádíme zvýšenou očistu ulic kvůli snížení četnosti polétavého prachu PM10. Na sklonku roku 2018 město Hranice zřídilo monitoring kvality ovzduší. Aktuální informace jsou přístupné neustále přístupné veřejnosti nejen na webu města, ale také na velké obrazovce na Tř. 1. Máje.

Město také aktivně podporuje bezmotorovou dopravu jak výstavbou cyklostezek, tak i připravovanou stavbou cyklověže na vlakovém nádraží. Má plně elektromobilovou MHD.

Ke zlepšení kvality ovzduší ale může přispět každý z nás. Proto vám chceme přinést několik doporučení, jak to dělat.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021