logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 5 ÚP obce Potštát

Publikováno 16.8.2017

Přílohy ke stažení

Změna č. 5 - Opatření obecné povahy (137,05 KB)

Změna č. 5 - textová část titulní list (158,84 KB)

Změna č. 5 - textová část titulní list 2 (103,69 KB)

Změna č. 5 - textová část změna (63,10 KB)

Změna č. 5 - textová část Odůvodnění - titulní list (72,04 KB)

Změna č. 5 - textová část Odůvodnění (185,33 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Titulní listy (147,88 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Hlavní výkres -soutisk (402,75 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Hlavní výkres - legenda (37,61 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Hlavní výkres - průsvitka (24,89 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Komplexní urb. návrh-legenda (38,91 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Komplexní urb. návrh-průsvitka (30,23 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Komplexní urb. návrh-soutisk (319,12 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Vodní hospodářství-legenda (31,19 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Vodní hospodářství - průsvitka (25,25 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Vodní hospodářství - soutisk (279,05 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Energetika,spoje - legenda (29,89 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Energetika,spoje - průsvitka (24,11 KB)

Změna č. 5 - Grafická část - Energetika,spoje - soutisk (292,51 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Územní systém ekol.stab. - legenda (36,69 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Územní systém ekol.stab - průsvitka (25,49 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Územní systém ekol.stab - soutisk (284,89 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Vyhod.záboru půdy - legenda (22,87 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Vyhod.záboru půdy - průsvitka (17,79 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Vyhod.záboru půdy - soutisk (413,13 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Veřejně prosp. stavby - legenda (26,04 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Veřejně prosp. stavby - průsvitka (19,74 KB)

Změna č. 5 - Grafická část -Veřejně prosp. stavby - soutisk (303,90 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019