logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zvláštní značky na silnicích pomáhají digitálnímu mapování

Publikováno 11.4.2022

Nezvyklé značení, které se v současnosti objevuje na silnicích, slouží k pořízení digitální technické mapy Olomouckého kraje, proto je prosím neničte. Kraje mají povinnost tyto mapy vybudovat do 30. června 2023. Krajský úřad Olomouckého kraje proto aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, což představuje pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení dat pro její naplnění.

Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o:

  • pořízení leteckých měřických snímků území kraje a z nich odvozené ortofotomapy;
  • pořízení dat silnic II. a III. třídy;
  • pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od silnice;
  • data technické infrastruktury.

V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM OK je pořizována základní polohová situace komunikací. Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného mapování, je nutné jako podklad pro mobilní mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento projekt řešeny dle Technické přílohy, která je součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.

Vlícovací body musí být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné dodržet předepsané parametry. Vlícovací bod je geodeticky zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního mapování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.

V posledních dnech se bohužel stávají případy, kdy jsou tyto body ničeny - zamalovány černou či jinou barvou, což znamená, že se tyto body musí opětovně namalovat a geodeticky zaměřit. Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.

V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na území Olomouckého kraje (na silnicích II. a III. třídy) začnou jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou provádět mapování.

Pokud budete mít další dotazy ke vzniku DTM OK či průběhu mapování, obracejte se na koordinátorku DTM Ing. Mgr. Evu Sztwiorokovou (e.sztwiorokova@olkraj.cz, tel. č.: 585 508 438).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies