logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Předpokládané zakázky

Předpokládané zakázky - 2019

Hlavní investiční záměry města Hranic pro rok 2019.  Veškeré schválené investice naleznete v rozpočtu města.

Modernizace ZŠ Šromotovo

realizace akce podmíněna získáním dotace

Akce zahrnuje rekonstrukci půdních prostor na učebny, včetně rekonstrukce střechy budovy.
Projektová kancelář – Ing. arch. Kočnar, Hranice
Rozpočet projektu – 25.233.000,- Kč  
Plánovaný termín započetí projektu – 05-12/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 01-03/2019

Modernizace ZŠ Struhlovsko

realizace akce podmíněna získáním dotace

Rekonstrukce stávajících učeben, bezbariérový přístup, rekonstrukce   rozvodů, vybudování altánu pro venkovní výuku.
Rozpočet projektu – 12.000.000,- Kč
Projektová kancelář- Architektura & interier, Šimůnek a partners, Miroslav Šimůnek, Valašské Meziříčí
Plánovaný termín započetí projektu – 06/2020
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 10/2019           

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa – 1. část 

realizace akce podmíněna získáním dotace

Oprava komunikace, chodníků, parkovacích, výstavby nových chodníků, parkovacích stání, stání výsadby zeleně.
Projektová kancelář: Dopravní projektování s.r.o. Olomouc
Rozpočet projektu – 20.000.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04/2019

Vzduchotechnika domova seniorů

Vybudování vzduchotechniky, oprava rozvodů NN, vody a kanalizace v kuchyňském provozu
Projektová kancelář: Klimatis s.r.o. Zlín
Rozpočet projektu – 8.285.000,-  Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 01-02/2019

Revitalizace dvorku u jižního vstupu zámku

Rekonstrukce stávajícího dvorku, který je používán jako letní zahrádka kavárenského provozu
Rozpočet projektu – 600.000 Kč
Projektová kancelář – Ing. arch. Tomáš Kočnar
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: 02-04/2019
Termín započetí projektu – 05-06/2019

Kompostéry BRKO 

realizace akce je podmíněna získáním dotace

Dodávka kompostérů
Rozpočet projektu – 850.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 05-06/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03-04/2019

Chodník Valšovice

Rekonstrukce chodníku v místní části
Projektová kancelář – Projektil s.r.o. Hranice
Rozpočet projektu  - 460.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06-08/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení -  03-05/2019

Přechod a chodník Teplice nad Bečvou

Rekonstrukce chodníku, vybudování přechodu pro chodce včetně  osvětlení
Projektová kancelář – Projektil s.r.o. Hranice
Rozpočet projektu  - 2.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 03-04/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-08/2019

Komín pod čapím hnízdem

Oprava případně výstavba nové konstrukce
Projektová kancelář -  Ing. Ředina - posouzení
Rozpočet projektu : 500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu  - oprava 09-10/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – oprava  04-05/2019
Plánovaný termín započetí projektu – nová konstrukce – 2020
Plánovaný termín zahájení výběrového řízení – nová konstrukce 2020

Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání

realizace podmíněna získáním dotace

Vybudování nových kontejnerových stání, ve dvou lokalitách nových podzemních kontejnerů a nákup popelnic na biologicky rozložitelný  odpad.
Rozpočet projektu – 6.700.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 01-02/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele – 05-06/2019

Oprava tělocvičny ZŠ Šromotovo

Oprava podlah a podhledů po havárii
Rozpočet projektu  - 3.700.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06-08/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 02-04/2019

Rekonstrukce  ulice Havlíčkova 1. etapa

Rekonstrukce stávající komunikace, vybudování chodníků, osvětlení
Projektová kancelář: NELL projekt s.r.o. Zlín
Rozpočet projektu  - 12.000.000 Kč – 1. etapa
Plánovaný termín započetí projektu – 08-09/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2019

Propustek I/47

Vybudování propustku pod silnicí I/47
Projektová kancelář -  Projektil s. r. o., Hranice
Rozpočet projektu  - 3.850.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 05-07/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03-04/2019

ZŠ Drahotuše – oprava podlah šaten

Oprava stávající podlahy
Projektová kancelář: KaviPRO s.r.o., Hranice
Rozpočet projektu  - 3.197.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06-08/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03-04/2019

Rekonstrukce prostor č.p. 56 pro ZŠ Drahotuše – polytechnické vzdělávání

akce je podmíněna získáním dotace

Popis projektu – rekonstrukce prostor pro vznik učeben základní školy
Projektová kancelář: KaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice
Rozpočet projektu  - 6.844.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-09/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2019

Parkoviště náměstí Osvobození Drahotuše

Projektová dokumentace (DUR, DSP, DPS) na vybudování parkoviště v místní části
Rozpočet projektu  - 750.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2019

Oprava židovských schodů – PD+realizace

Oprava stávajícího venkovního schodiště
Rozpočet projektu  - 630.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 09-10/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-08/2018

Rybník Kuchyňka – odstranění havarijního stavu spojovacího potrubí

Akce zahrnuje rekonstrukci stávajícího propojovacího potrubí mezi dvěma vodními nádržemi.
Projektová kancelář: VODAM s.r.o. Hranice
Rozpočet projektu  - 1.900.000,-  Kč
Předpoklad dokončení projektové dokumentace – 05/2019
Plánovaný termín započetí projektu – 08 -09/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-07/2019

Kanalizace Velká - vpusti

Úprava stávajících kanalizačních vpustí pro odstranění zápachu
Rozpočet projektu  - 900.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 08-10/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-07/2019

Oprava ulice Partyzánská – uzavřena SOD

Projektová kancelář: Dopraplan s.r.o., Ostrava
Rozpočet projektu  - 2.330.000,-
Plánovaný termín započetí projektu – 03-04/2019
Zhotovitel : STRABAG s.r.o.

Parkovací místa Nová - projekt

Zpracování studie návrhu parkovacích míst, následně zpracování projektové dokumentace
Projektová kancelář:             
Finanční rozpočet projektu:   350 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-04/2019

Parkovací dům Billa

Studie proveditelnosti parkovacího domu
Rozpočet projektu: 550.000,- Kč
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: 03-04/2019
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2019

Zimní stadion

Projektová dokumentace (DUR, DSP, DPS)
Rozpočet projektu: 1.600.000,- Kč
Předpokládaný termín započetí projektu: 03/2019

Socha T.G.M. na Školním náměstí

Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh sochy T.G.Masaryka
Rozpočet projektu: 4.000.000,- Kč (soutěž + realizace)
Předpokládaný termín zahájení soutěže: 02/2019

Studie Šromotovo náměstí

Architektonicko-urbanistická studie
Rozpočet projektu: 250.000,- Kč
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: 03/2019
Předpokládaný termín započetí projektu: 04-05/2019

Severovýchodní obchvat Hranic - PD

Zpracování PD pro územní rozhodnutí včetně průzkumů a inženýrské činnosti   
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   9 516 071 Kč
Plánovaný termín započetí projektu, nebo části projektu:    06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-05/2019

Dopravní generel

Zpracování plánu mobility    
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   1 263 700 Kč
Plánovaný termín započetí projektu  06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-05/2019

Dopravní terminál

Zpracování projektové dokumentace autobusové části terminálu
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   981 850 Kč
Plánovaný termín započetí projektu  12/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 09-11/2019

Bytový dům Čechova

Zpracování studie stavebních  úprav   
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   150 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-04/2019

Studie Tř. 1.máje

Zpracování studie
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   250 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 04-06/2019

Rozhledna nad Uhřínovem

Zpracování projektové dokumentace
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   100 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení:04-05/2019

Suchá nádrž V Končinách

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně průzkumů
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   407 253 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 2019 v závislosti na pořízení změny územního plánu
Předpokládaný termín výběrového řízení: 2019 v závislosti na pořízení změny územního plánu

Suchá nádrž Lhotka

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně průzkumů 
Projektová kancelář:              --
Finanční rozpočet projektu:   1 937 800 Kč
Plánovaný termín započetí projektu:  2019 v závislosti na pořízení změny územního plánu
Předpokládaný termín výběrového řízení: 2019 v závislosti na pořízení změny územního plánu

Proluka vedle Synagogy

Realizace úpravy zpevněné plochy  proluky, osazení mobiliáře, realizace osvětlení        
Projektová kancelář:  Ing. arch. Kratochvíla, Hranice; Projektil s.r.o. Hranice
Finanční rozpočet projektu:   700 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-05/2019

Revitalizace letního kina

Zpracování studie revitalizace letního kina
Projektová kancelář:             
Finanční rozpočet projektu:   500 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-05/2019

Protipovodňová opatření

Zpracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření
Projektová kancelář:             
Finanční rozpočet projektu:   300 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2019
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03-05/2019

 

 

 

Předpokládané zakázky - 2018

Hlavní investiční záměry města Hranic pro rok 2018. Veškeré schválené investice naleznete v rozpočtu města.

více... | Publikováno 7.2.2018

Předpokládané zakázky 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021