logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Připravované strategické dokumenty

Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030

Návrh Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030 lze připomínkovat do 28.11.2019 na e-mail danuse.strnadova@mesto-hranice.cz. V této verzi ještě nejsou zapracovány připomínky občanů.

více... | Publikováno 15.11.2019

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Hranice na období 2020 - 2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2020 - 2022 bude schvalován na jednání zastupitelstva města 12. prosince 2019.

více... | Publikováno 14.11.2019

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019