logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Architektonicko-výtvarná soutěž - Doplnění č. 2 Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 59/2019

Vyvěšení: 26.2.2019
Sejmutí: 16.4.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019