logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dražební vyhláška- /pozemek parc.č. 1290, LV č. 171 v k.ú. Olšovec/- e.č. 454/2020

Vyvěšení: 9.12.2020
Sejmutí: 19.1.2021
Zdroj: Exekutorský úřad
Typ: Dražební vyhlášky

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021