logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace o záměru Olomouckého kraje - Odprodat nemovitý majetek pozemek parc. č. st. 675, rod. dům č.p. 600 a pozemek p.č. 2282/2 vše v k.ú. Hranice - e.č. 163/2023

Vyvěšení: 3.5.2023
Sejmutí: 4.7.2023
Zdroj: Olomoucký kraj
Typ: Záměry

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies