logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace o záměru Olomouckého kraje - Odprodat nemovitý majetek pozemek parc. č. st. 675, rod. dům č.p. 600 a pozemek p.č. 2282/2 vše v k.ú. Hranice - e.č. 63/2023

Vyvěšení: 20.2.2023
Sejmutí: 24.4.2023
Zdroj: Olomoucký kraj
Typ: Záměry

     Termín pro podání nabídek: 21.04.2023 do 12.00 hod.

 

     Obálka s označením "neotvírat - cenová nabídka - Hranice"

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies