logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 e.č. 86/2020

Vyvěšení: 10.3.2020
Zdroj: Ostatní
Typ: Krizové informace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020