logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č. 2/2020 e.č. 380/2020

Vyvěšení: 12.10.2020
Sejmutí: 29.10.2020
Zdroj: Ostatní
Typ: Krizové informace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020