logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oznámení o vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Hranice, tř. 1. máje 358 e.č. 133/2019

Vyvěšení: 11.4.2019
Sejmutí: 10.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta podání přihlášek: do 09.5.2019 do 14:00 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - KONKURZ ŠJ Hranice"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019