logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Posuzování vlivů koncepce,, Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava- CZ07: Aktualizace 2020 "- e.č. 385/2020

Vyvěšení: 16.10.2020
Sejmutí: 3.11.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Životní prostředí

         

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020