logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Schválení využití územní studie "US 3, US 4 a US 5" Hranice - lokalita "Pod Hůrkou" e.č. 119/2019

Vyvěšení: 3.4.2019
Sejmutí: 6.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019