logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016

Vyvěšení: 19.7.2016
Sejmutí: 19.7.2019
Zdroj: MěÚ - odbor školství a sociálních věcí
Typ: Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019