logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č. 429/2016

Vyvěšení: 23.9.2016
Sejmutí: 23.9.2019
Zdroj: MěÚ - odbor školství a sociálních věcí
Typ: Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019