logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016

Vyvěšení: 1.4.2016
Sejmutí: 1.4.2019
Zdroj: MěÚ - odbor školství a sociálních věcí
Typ: Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019