logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016

Vyvěšení: 16.5.2016
Sejmutí: 16.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019