logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016

Vyvěšení: 4.2.2016
Sejmutí: 4.2.2019
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017