logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - stanovení místní úpravy provozu Opatovice e.č. 137/2019

Vyvěšení: 17.4.2019
Sejmutí: 3.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019