logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - úprava provozu v rámci stavby Cyklostezka Bečva e.č. 565/2018

Vyvěšení: 6.12.2018
Sejmutí: 27.12.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018