logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení Hranice VI - Valšovice, Kanalizační řád stokové sítě - e.č. 458/2017

Vyvěšení: 13.11.2017
Sejmutí: 29.11.2017
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017