logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa, 2. část" e.č 198/2019

Vyvěšení: 6.6.2019
Sejmutí: 24.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019