logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Bečva, km 41,91 - 42,37 revitalizace toku Ústí" e.č. 382/2019

Vyvěšení: 25.11.2019
Sejmutí: 11.12.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019