logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Bělotín, za nádražní ČD, obnova vedení vNN, kNN" e.č 199/2019

Vyvěšení: 6.6.2019
Sejmutí: 24.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Přílohy ke stažení

Bělotín, za nádražím ČD, obnova vNN, kNN (3 996,06 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019