logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "Reko MS Hranice - Kpt. Jaroše 2" e.č. 144/2018

Vyvěšení: 16.4.2018
Sejmutí: 2.5.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017