logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Radíkov - Kanalizace a ČOV" e.č. 392/2019

Vyvěšení: 2.12.2019
Sejmutí: 18.12.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019