logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - "kanalizační řád stokové sítě obce Ústí" e.č. 235/2018

Vyvěšení: 14.6.2018
Sejmutí: 2.7.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017