logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení stavby - propojovací koryto s Mlýnským potokem k.ú. Drahotuše e.č. 6/2019

Vyvěšení: 7.1.2019
Sejmutí: 23.1.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019