logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - rozhodnutí "Zástavba 7.RD, Lučice - SO 08.1 Prodloužení splaškové kanalizace" e.č. 387/2019

Vyvěšení: 28.11.2019
Sejmutí: 16.12.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019