logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - II/438, III/4389 a III/43811 - Stavba silnice II/150 Loukov e.č. 362/2019

Vyvěšení: 7.11.2019
Sejmutí: 13.11.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019