logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - Hranice Masarykovo náměstí, ul. Jirásková e.č. 194/2019

Vyvěšení: 3.6.2019
Sejmutí: 19.6.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019