logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - stavební povolení - regenerace panelového sídliště Struhlovsko (2. etapa, 1. část) e.č. 450/18

Vyvěšení: 13.9.2018
Sejmutí: 1.10.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017